Comparable


Typologies


Zevenaar

Zevenaar

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie51,1%
BPolitieke participatie54,7%
CWoonomgeving56,8%
DVeiligheid61,7%
EOnderwijs49,5%
FGezondheid46,2%
GKunst en cultuur39,7%
HEconomische participatie49,6%
AMaatschappelijke participatie51,1%
BPolitieke participatie54,7%
CWoonomgeving56,8%
DVeiligheid61,7%
EOnderwijs49,5%
FGezondheid46,2%
GKunst en cultuur39,7%
HEconomische participatie49,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem54,4%
BWater66,2%
CAfval en grondstoffen50,4%
DEnergie26,6%
ENatuur en landschap49,4%
FHinder en calamiteiten58,0%
GLucht41,9%
ABodem54,4%
BWater66,2%
CAfval en grondstoffen50,4%
DEnergie26,6%
ENatuur en landschap49,4%
FHinder en calamiteiten58,0%
GLucht41,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen47,4%
BArbeid39,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,9%
EKennis40,1%
AConcurrentievermogen47,4%
BArbeid39,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,9%
EKennis40,1%