Comparable


Typologies


Zutphen

Zutphen

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie51,7%
BPolitieke participatie65,3%
CWoonomgeving59,0%
DVeiligheid47,8%
EOnderwijs58,4%
FGezondheid47,0%
GKunst en cultuur67,0%
HEconomische participatie38,5%
AMaatschappelijke participatie51,7%
BPolitieke participatie65,3%
CWoonomgeving59,0%
DVeiligheid47,8%
EOnderwijs58,4%
FGezondheid47,0%
GKunst en cultuur67,0%
HEconomische participatie38,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem44,6%
BWater52,9%
CAfval en grondstoffen58,3%
DEnergie48,1%
ENatuur en landschap73,1%
FHinder en calamiteiten49,7%
GLucht61,4%
ABodem44,6%
BWater52,9%
CAfval en grondstoffen58,3%
DEnergie48,1%
ENatuur en landschap73,1%
FHinder en calamiteiten49,7%
GLucht61,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen36,0%
BArbeid41,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid58,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,4%
EKennis42,5%
AConcurrentievermogen36,0%
BArbeid41,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid58,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,4%
EKennis42,5%