Comparable


Typologies


Nunspeet

Nunspeet

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie56,5%
BPolitieke participatie66,8%
CWoonomgeving55,0%
DVeiligheid60,4%
EOnderwijs58,5%
FGezondheid52,1%
GKunst en cultuur36,5%
HEconomische participatie68,7%
AMaatschappelijke participatie56,5%
BPolitieke participatie66,8%
CWoonomgeving55,0%
DVeiligheid60,4%
EOnderwijs58,5%
FGezondheid52,1%
GKunst en cultuur36,5%
HEconomische participatie68,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem71,6%
BWater64,0%
CAfval en grondstoffen43,9%
DEnergie28,9%
ENatuur en landschap65,5%
FHinder en calamiteiten78,8%
GLucht46,5%
ABodem71,6%
BWater64,0%
CAfval en grondstoffen43,9%
DEnergie28,9%
ENatuur en landschap65,5%
FHinder en calamiteiten78,8%
GLucht46,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen49,2%
BArbeid57,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid45,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden65,0%
EKennis26,5%
AConcurrentievermogen49,2%
BArbeid57,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid45,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden65,0%
EKennis26,5%