Comparable


Typologies


Dronten

Dronten

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie55,1%
BPolitieke participatie57,8%
CWoonomgeving58,7%
DVeiligheid53,4%
EOnderwijs52,0%
FGezondheid59,2%
GKunst en cultuur28,7%
HEconomische participatie42,7%
AMaatschappelijke participatie55,1%
BPolitieke participatie57,8%
CWoonomgeving58,7%
DVeiligheid53,4%
EOnderwijs52,0%
FGezondheid59,2%
GKunst en cultuur28,7%
HEconomische participatie42,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem71,4%
BWater62,6%
CAfval en grondstoffen55,0%
DEnergie48,5%
ENatuur en landschap23,0%
FHinder en calamiteiten81,6%
GLucht38,8%
ABodem71,4%
BWater62,6%
CAfval en grondstoffen55,0%
DEnergie48,5%
ENatuur en landschap23,0%
FHinder en calamiteiten81,6%
GLucht38,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen50,8%
BArbeid56,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid52,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden51,4%
EKennis36,5%
AConcurrentievermogen50,8%
BArbeid56,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid52,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden51,4%
EKennis36,5%