Comparable


Typologies


Amersfoort

Amersfoort

Grote gemeenten

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie41,5%
BPolitieke participatie58,2%
CWoonomgeving64,5%
DVeiligheid38,7%
EOnderwijs61,7%
FGezondheid55,0%
GKunst en cultuur56,4%
HEconomische participatie37,1%
AMaatschappelijke participatie41,5%
BPolitieke participatie58,2%
CWoonomgeving64,5%
DVeiligheid38,7%
EOnderwijs61,7%
FGezondheid55,0%
GKunst en cultuur56,4%
HEconomische participatie37,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem32,3%
BWater55,5%
CAfval en grondstoffen30,6%
DEnergie51,5%
ENatuur en landschap45,8%
FHinder en calamiteiten42,1%
GLucht59,3%
ABodem32,3%
BWater55,5%
CAfval en grondstoffen30,6%
DEnergie51,5%
ENatuur en landschap45,8%
FHinder en calamiteiten42,1%
GLucht59,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen57,6%
BArbeid59,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid56,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,5%
EKennis61,4%
AConcurrentievermogen57,6%
BArbeid59,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid56,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,5%
EKennis61,4%