Comparable


Typologies


Baarn

Baarn

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie56,4%
BPolitieke participatie65,4%
CWoonomgeving55,6%
DVeiligheid49,5%
EOnderwijs61,6%
FGezondheid52,1%
GKunst en cultuur70,8%
HEconomische participatie47,6%
AMaatschappelijke participatie56,4%
BPolitieke participatie65,4%
CWoonomgeving55,6%
DVeiligheid49,5%
EOnderwijs61,6%
FGezondheid52,1%
GKunst en cultuur70,8%
HEconomische participatie47,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem58,9%
BWater59,9%
CAfval en grondstoffen39,2%
DEnergie42,5%
ENatuur en landschap73,9%
FHinder en calamiteiten46,5%
GLucht53,7%
ABodem58,9%
BWater59,9%
CAfval en grondstoffen39,2%
DEnergie42,5%
ENatuur en landschap73,9%
FHinder en calamiteiten46,5%
GLucht53,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen48,9%
BArbeid46,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden47,1%
EKennis48,0%
AConcurrentievermogen48,9%
BArbeid46,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden47,1%
EKennis48,0%