Comparable


Typologies


De Bilt

De Bilt

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie58,6%
BPolitieke participatie67,7%
CWoonomgeving52,9%
DVeiligheid57,1%
EOnderwijs62,7%
FGezondheid52,9%
GKunst en cultuur46,4%
HEconomische participatie49,7%
AMaatschappelijke participatie58,6%
BPolitieke participatie67,7%
CWoonomgeving52,9%
DVeiligheid57,1%
EOnderwijs62,7%
FGezondheid52,9%
GKunst en cultuur46,4%
HEconomische participatie49,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem54,6%
BWater57,7%
CAfval en grondstoffen42,3%
DEnergie36,4%
ENatuur en landschap77,5%
FHinder en calamiteiten54,7%
GLucht53,9%
ABodem54,6%
BWater57,7%
CAfval en grondstoffen42,3%
DEnergie36,4%
ENatuur en landschap77,5%
FHinder en calamiteiten54,7%
GLucht53,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen49,0%
BArbeid46,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden52,9%
EKennis67,9%
AConcurrentievermogen49,0%
BArbeid46,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden52,9%
EKennis67,9%