Comparable


Typologies


Bunnik

Bunnik

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie61,8%
BPolitieke participatie68,2%
CWoonomgeving48,2%
DVeiligheid57,8%
EOnderwijs60,8%
FGezondheid63,0%
GKunst en cultuur46,2%
HEconomische participatie61,5%
AMaatschappelijke participatie61,8%
BPolitieke participatie68,2%
CWoonomgeving48,2%
DVeiligheid57,8%
EOnderwijs60,8%
FGezondheid63,0%
GKunst en cultuur46,2%
HEconomische participatie61,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem64,3%
BWater51,8%
CAfval en grondstoffen45,3%
DEnergie39,1%
ENatuur en landschap37,8%
FHinder en calamiteiten64,7%
GLucht36,6%
ABodem64,3%
BWater51,8%
CAfval en grondstoffen45,3%
DEnergie39,1%
ENatuur en landschap37,8%
FHinder en calamiteiten64,7%
GLucht36,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen54,2%
BArbeid56,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid55,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,2%
EKennis60,9%
AConcurrentievermogen54,2%
BArbeid56,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid55,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,2%
EKennis60,9%