Comparable


Typologies


Eemnes

Eemnes

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie57,2%
BPolitieke participatie68,6%
CWoonomgeving49,9%
DVeiligheid58,3%
EOnderwijs57,6%
FGezondheid60,0%
GKunst en cultuur53,9%
HEconomische participatie57,4%
AMaatschappelijke participatie57,2%
BPolitieke participatie68,6%
CWoonomgeving49,9%
DVeiligheid58,3%
EOnderwijs57,6%
FGezondheid60,0%
GKunst en cultuur53,9%
HEconomische participatie57,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem75,8%
BWater61,3%
CAfval en grondstoffen47,4%
DEnergie37,7%
ENatuur en landschap47,4%
FHinder en calamiteiten56,7%
GLucht34,2%
ABodem75,8%
BWater61,3%
CAfval en grondstoffen47,4%
DEnergie37,7%
ENatuur en landschap47,4%
FHinder en calamiteiten56,7%
GLucht34,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen48,2%
BArbeid51,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden65,7%
EKennis53,5%
AConcurrentievermogen48,2%
BArbeid51,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden65,7%
EKennis53,5%