Comparable


Typologies


Houten

Houten

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie57,8%
BPolitieke participatie66,4%
CWoonomgeving56,2%
DVeiligheid57,8%
EOnderwijs61,2%
FGezondheid64,6%
GKunst en cultuur48,1%
HEconomische participatie56,5%
AMaatschappelijke participatie57,8%
BPolitieke participatie66,4%
CWoonomgeving56,2%
DVeiligheid57,8%
EOnderwijs61,2%
FGezondheid64,6%
GKunst en cultuur48,1%
HEconomische participatie56,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem53,5%
BWater73,3%
CAfval en grondstoffen42,7%
DEnergie53,3%
ENatuur en landschap39,7%
FHinder en calamiteiten62,3%
GLucht55,3%
ABodem53,5%
BWater73,3%
CAfval en grondstoffen42,7%
DEnergie53,3%
ENatuur en landschap39,7%
FHinder en calamiteiten62,3%
GLucht55,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen57,4%
BArbeid59,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden49,0%
EKennis59,5%
AConcurrentievermogen57,4%
BArbeid59,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden49,0%
EKennis59,5%