Comparable


Typologies


Leusden

Leusden

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie60,0%
BPolitieke participatie67,7%
CWoonomgeving50,4%
DVeiligheid59,0%
EOnderwijs57,7%
FGezondheid60,2%
GKunst en cultuur34,5%
HEconomische participatie55,5%
AMaatschappelijke participatie60,0%
BPolitieke participatie67,7%
CWoonomgeving50,4%
DVeiligheid59,0%
EOnderwijs57,7%
FGezondheid60,2%
GKunst en cultuur34,5%
HEconomische participatie55,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem55,7%
BWater43,2%
CAfval en grondstoffen54,3%
DEnergie45,4%
ENatuur en landschap75,4%
FHinder en calamiteiten74,5%
GLucht56,8%
ABodem55,7%
BWater43,2%
CAfval en grondstoffen54,3%
DEnergie45,4%
ENatuur en landschap75,4%
FHinder en calamiteiten74,5%
GLucht56,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen48,1%
BArbeid52,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden68,0%
EKennis48,3%
AConcurrentievermogen48,1%
BArbeid52,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden68,0%
EKennis48,3%