Comparable


Typologies


Lopik

Lopik

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie58,2%
BPolitieke participatie64,5%
CWoonomgeving43,7%
DVeiligheid65,2%
EOnderwijs51,3%
FGezondheid53,9%
GKunst en cultuur32,6%
HEconomische participatie59,8%
AMaatschappelijke participatie58,2%
BPolitieke participatie64,5%
CWoonomgeving43,7%
DVeiligheid65,2%
EOnderwijs51,3%
FGezondheid53,9%
GKunst en cultuur32,6%
HEconomische participatie59,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem78,5%
BWater56,2%
CAfval en grondstoffen46,6%
DEnergie36,8%
ENatuur en landschap48,6%
FHinder en calamiteiten68,4%
GLucht36,5%
ABodem78,5%
BWater56,2%
CAfval en grondstoffen46,6%
DEnergie36,8%
ENatuur en landschap48,6%
FHinder en calamiteiten68,4%
GLucht36,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen57,4%
BArbeid61,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid35,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden57,2%
EKennis34,2%
AConcurrentievermogen57,4%
BArbeid61,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid35,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden57,2%
EKennis34,2%