Comparable


Typologies


Montfoort

Montfoort

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie56,9%
BPolitieke participatie67,8%
CWoonomgeving44,5%
DVeiligheid63,5%
EOnderwijs68,2%
FGezondheid59,2%
GKunst en cultuur34,5%
HEconomische participatie62,3%
AMaatschappelijke participatie56,9%
BPolitieke participatie67,8%
CWoonomgeving44,5%
DVeiligheid63,5%
EOnderwijs68,2%
FGezondheid59,2%
GKunst en cultuur34,5%
HEconomische participatie62,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem61,4%
BWater59,0%
CAfval en grondstoffen44,8%
DEnergie39,7%
ENatuur en landschap30,3%
FHinder en calamiteiten62,9%
GLucht37,2%
ABodem61,4%
BWater59,0%
CAfval en grondstoffen44,8%
DEnergie39,7%
ENatuur en landschap30,3%
FHinder en calamiteiten62,9%
GLucht37,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen59,9%
BArbeid56,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid38,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden40,8%
EKennis45,1%
AConcurrentievermogen59,9%
BArbeid56,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid38,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden40,8%
EKennis45,1%