Comparable


Typologies


Renswoude

Renswoude

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie57,2%
BPolitieke participatie71,3%
CWoonomgeving39,5%
DVeiligheid60,9%
EOnderwijs45,0%
FGezondheid60,6%
GKunst en cultuur47,8%
HEconomische participatie60,4%
AMaatschappelijke participatie57,2%
BPolitieke participatie71,3%
CWoonomgeving39,5%
DVeiligheid60,9%
EOnderwijs45,0%
FGezondheid60,6%
GKunst en cultuur47,8%
HEconomische participatie60,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem57,7%
BWater32,6%
CAfval en grondstoffen36,9%
DEnergie43,2%
ENatuur en landschap29,0%
FHinder en calamiteiten71,2%
GLucht33,4%
ABodem57,7%
BWater32,6%
CAfval en grondstoffen36,9%
DEnergie43,2%
ENatuur en landschap29,0%
FHinder en calamiteiten71,2%
GLucht33,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen49,8%
BArbeid69,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden53,4%
EKennis17,9%
AConcurrentievermogen49,8%
BArbeid69,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden53,4%
EKennis17,9%