Comparable


Typologies


Soest

Soest

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie54,9%
BPolitieke participatie65,2%
CWoonomgeving54,1%
DVeiligheid53,5%
EOnderwijs57,3%
FGezondheid53,5%
GKunst en cultuur50,9%
HEconomische participatie45,4%
AMaatschappelijke participatie54,9%
BPolitieke participatie65,2%
CWoonomgeving54,1%
DVeiligheid53,5%
EOnderwijs57,3%
FGezondheid53,5%
GKunst en cultuur50,9%
HEconomische participatie45,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem49,2%
BWater54,1%
CAfval en grondstoffen45,6%
DEnergie38,7%
ENatuur en landschap74,0%
FHinder en calamiteiten50,6%
GLucht61,7%
ABodem49,2%
BWater54,1%
CAfval en grondstoffen45,6%
DEnergie38,7%
ENatuur en landschap74,0%
FHinder en calamiteiten50,6%
GLucht61,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen50,5%
BArbeid43,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid50,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,6%
EKennis67,9%
AConcurrentievermogen50,5%
BArbeid43,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid50,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,6%
EKennis67,9%