Comparable


Typologies


Utrecht (gemeente)

Utrecht (gemeente)

Grote gemeenten

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie39,8%
BPolitieke participatie70,8%
CWoonomgeving56,8%
DVeiligheid34,4%
EOnderwijs65,4%
FGezondheid54,9%
GKunst en cultuur70,0%
HEconomische participatie30,3%
AMaatschappelijke participatie39,8%
BPolitieke participatie70,8%
CWoonomgeving56,8%
DVeiligheid34,4%
EOnderwijs65,4%
FGezondheid54,9%
GKunst en cultuur70,0%
HEconomische participatie30,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem21,2%
BWater71,0%
CAfval en grondstoffen33,7%
DEnergie55,5%
ENatuur en landschap57,9%
FHinder en calamiteiten37,6%
GLucht51,8%
ABodem21,2%
BWater71,0%
CAfval en grondstoffen33,7%
DEnergie55,5%
ENatuur en landschap57,9%
FHinder en calamiteiten37,6%
GLucht51,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen58,1%
BArbeid71,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid51,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden56,2%
EKennis72,7%
AConcurrentievermogen58,1%
BArbeid71,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid51,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden56,2%
EKennis72,7%