Comparable


Typologies


Veenendaal

Veenendaal

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie49,5%
BPolitieke participatie56,1%
CWoonomgeving66,6%
DVeiligheid47,6%
EOnderwijs55,4%
FGezondheid53,5%
GKunst en cultuur43,1%
HEconomische participatie51,5%
AMaatschappelijke participatie49,5%
BPolitieke participatie56,1%
CWoonomgeving66,6%
DVeiligheid47,6%
EOnderwijs55,4%
FGezondheid53,5%
GKunst en cultuur43,1%
HEconomische participatie51,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem31,6%
BWater29,3%
CAfval en grondstoffen56,7%
DEnergie48,9%
ENatuur en landschap48,2%
FHinder en calamiteiten43,9%
GLucht62,6%
ABodem31,6%
BWater29,3%
CAfval en grondstoffen56,7%
DEnergie48,9%
ENatuur en landschap48,2%
FHinder en calamiteiten43,9%
GLucht62,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen51,2%
BArbeid55,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid54,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden46,1%
EKennis50,7%
AConcurrentievermogen51,2%
BArbeid55,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid54,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden46,1%
EKennis50,7%