Comparable


Typologies


Woudenberg

Woudenberg

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie58,3%
BPolitieke participatie70,5%
CWoonomgeving50,8%
DVeiligheid60,7%
EOnderwijs56,0%
FGezondheid58,7%
GKunst en cultuur30,9%
HEconomische participatie72,1%
AMaatschappelijke participatie58,3%
BPolitieke participatie70,5%
CWoonomgeving50,8%
DVeiligheid60,7%
EOnderwijs56,0%
FGezondheid58,7%
GKunst en cultuur30,9%
HEconomische participatie72,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem63,0%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen55,1%
DEnergie40,0%
ENatuur en landschap52,3%
FHinder en calamiteiten68,4%
GLucht39,9%
ABodem63,0%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen55,1%
DEnergie40,0%
ENatuur en landschap52,3%
FHinder en calamiteiten68,4%
GLucht39,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen53,9%
BArbeid55,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden45,6%
EKennis36,6%
AConcurrentievermogen53,9%
BArbeid55,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden45,6%
EKennis36,6%