Comparable


Typologies


Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie57,1%
BPolitieke participatie65,7%
CWoonomgeving53,9%
DVeiligheid65,6%
EOnderwijs62,9%
FGezondheid52,2%
GKunst en cultuur66,0%
HEconomische participatie54,4%
AMaatschappelijke participatie57,1%
BPolitieke participatie65,7%
CWoonomgeving53,9%
DVeiligheid65,6%
EOnderwijs62,9%
FGezondheid52,2%
GKunst en cultuur66,0%
HEconomische participatie54,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem64,6%
BWater68,9%
CAfval en grondstoffen49,9%
DEnergie42,7%
ENatuur en landschap34,8%
FHinder en calamiteiten67,6%
GLucht56,9%
ABodem64,6%
BWater68,9%
CAfval en grondstoffen49,9%
DEnergie42,7%
ENatuur en landschap34,8%
FHinder en calamiteiten67,6%
GLucht56,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen51,5%
BArbeid50,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid39,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden57,5%
EKennis44,4%
AConcurrentievermogen51,5%
BArbeid50,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid39,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden57,5%
EKennis44,4%