Comparable


Typologies


IJsselstein

IJsselstein

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie55,1%
BPolitieke participatie61,8%
CWoonomgeving56,1%
DVeiligheid55,3%
EOnderwijs60,1%
FGezondheid54,6%
GKunst en cultuur60,9%
HEconomische participatie47,8%
AMaatschappelijke participatie55,1%
BPolitieke participatie61,8%
CWoonomgeving56,1%
DVeiligheid55,3%
EOnderwijs60,1%
FGezondheid54,6%
GKunst en cultuur60,9%
HEconomische participatie47,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem40,1%
BWater54,8%
CAfval en grondstoffen34,4%
DEnergie46,3%
ENatuur en landschap35,5%
FHinder en calamiteiten57,8%
GLucht62,5%
ABodem40,1%
BWater54,8%
CAfval en grondstoffen34,4%
DEnergie46,3%
ENatuur en landschap35,5%
FHinder en calamiteiten57,8%
GLucht62,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen51,1%
BArbeid54,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,8%
EKennis51,3%
AConcurrentievermogen51,1%
BArbeid54,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,8%
EKennis51,3%