Comparable


Typologies


Zeist

Zeist

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie49,4%
BPolitieke participatie68,7%
CWoonomgeving60,0%
DVeiligheid41,0%
EOnderwijs61,7%
FGezondheid53,4%
GKunst en cultuur54,3%
HEconomische participatie36,2%
AMaatschappelijke participatie49,4%
BPolitieke participatie68,7%
CWoonomgeving60,0%
DVeiligheid41,0%
EOnderwijs61,7%
FGezondheid53,4%
GKunst en cultuur54,3%
HEconomische participatie36,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem44,1%
BWater31,7%
CAfval en grondstoffen36,8%
DEnergie42,6%
ENatuur en landschap76,5%
FHinder en calamiteiten52,5%
GLucht60,8%
ABodem44,1%
BWater31,7%
CAfval en grondstoffen36,8%
DEnergie42,6%
ENatuur en landschap76,5%
FHinder en calamiteiten52,5%
GLucht60,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen47,0%
BArbeid53,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid39,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,2%
EKennis56,6%
AConcurrentievermogen47,0%
BArbeid53,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid39,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,2%
EKennis56,6%