Comparable


Typologies


Nieuwegein

Nieuwegein

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie35,3%
BPolitieke participatie39,1%
CWoonomgeving58,2%
DVeiligheid40,2%
EOnderwijs58,9%
FGezondheid50,1%
GKunst en cultuur43,7%
HEconomische participatie49,8%
AMaatschappelijke participatie35,3%
BPolitieke participatie39,1%
CWoonomgeving58,2%
DVeiligheid40,2%
EOnderwijs58,9%
FGezondheid50,1%
GKunst en cultuur43,7%
HEconomische participatie49,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem44,0%
BWater67,1%
CAfval en grondstoffen33,2%
DEnergie66,5%
ENatuur en landschap73,7%
FHinder en calamiteiten34,6%
GLucht52,9%
ABodem44,0%
BWater67,1%
CAfval en grondstoffen33,2%
DEnergie66,5%
ENatuur en landschap73,7%
FHinder en calamiteiten34,6%
GLucht52,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen57,9%
BArbeid54,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden49,6%
EKennis52,1%
AConcurrentievermogen57,9%
BArbeid54,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden49,6%
EKennis52,1%