Comparable


Typologies


Aalsmeer

Aalsmeer

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie52,7%
BPolitieke participatie65,7%
CWoonomgeving49,5%
DVeiligheid56,9%
EOnderwijs58,5%
FGezondheid59,5%
GKunst en cultuur38,7%
HEconomische participatie57,1%
AMaatschappelijke participatie52,7%
BPolitieke participatie65,7%
CWoonomgeving49,5%
DVeiligheid56,9%
EOnderwijs58,5%
FGezondheid59,5%
GKunst en cultuur38,7%
HEconomische participatie57,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem58,6%
BWater45,5%
CAfval en grondstoffen48,0%
DEnergie30,5%
ENatuur en landschap25,7%
FHinder en calamiteiten41,3%
GLucht57,3%
ABodem58,6%
BWater45,5%
CAfval en grondstoffen48,0%
DEnergie30,5%
ENatuur en landschap25,7%
FHinder en calamiteiten41,3%
GLucht57,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen69,4%
BArbeid57,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden71,7%
EKennis35,5%
AConcurrentievermogen69,4%
BArbeid57,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden71,7%
EKennis35,5%