Comparable


Typologies


Alkmaar

Alkmaar

Grote gemeenten

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie47,3%
BPolitieke participatie56,9%
CWoonomgeving62,6%
DVeiligheid34,0%
EOnderwijs57,5%
FGezondheid50,6%
GKunst en cultuur69,8%
HEconomische participatie45,2%
AMaatschappelijke participatie47,3%
BPolitieke participatie56,9%
CWoonomgeving62,6%
DVeiligheid34,0%
EOnderwijs57,5%
FGezondheid50,6%
GKunst en cultuur69,8%
HEconomische participatie45,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem60,4%
BWater40,7%
CAfval en grondstoffen34,7%
DEnergie48,6%
ENatuur en landschap53,0%
FHinder en calamiteiten47,2%
GLucht53,9%
ABodem60,4%
BWater40,7%
CAfval en grondstoffen34,7%
DEnergie48,6%
ENatuur en landschap53,0%
FHinder en calamiteiten47,2%
GLucht53,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen46,5%
BArbeid49,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid52,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden43,7%
EKennis49,2%
AConcurrentievermogen46,5%
BArbeid49,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid52,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden43,7%
EKennis49,2%