Comparable


Typologies


Amstelveen

Amstelveen

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie39,4%
BPolitieke participatie61,5%
CWoonomgeving53,3%
DVeiligheid48,3%
EOnderwijs63,9%
FGezondheid64,7%
GKunst en cultuur44,5%
HEconomische participatie46,1%
AMaatschappelijke participatie39,4%
BPolitieke participatie61,5%
CWoonomgeving53,3%
DVeiligheid48,3%
EOnderwijs63,9%
FGezondheid64,7%
GKunst en cultuur44,5%
HEconomische participatie46,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem41,8%
BWater47,3%
CAfval en grondstoffen35,9%
DEnergie44,5%
ENatuur en landschap68,4%
FHinder en calamiteiten43,8%
GLucht61,2%
ABodem41,8%
BWater47,3%
CAfval en grondstoffen35,9%
DEnergie44,5%
ENatuur en landschap68,4%
FHinder en calamiteiten43,8%
GLucht61,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen57,5%
BArbeid59,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden56,5%
EKennis56,2%
AConcurrentievermogen57,5%
BArbeid59,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden56,5%
EKennis56,2%