Comparable


Typologies


Amsterdam

Amsterdam

Grote gemeenten

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie28,0%
BPolitieke participatie66,3%
CWoonomgeving48,1%
DVeiligheid31,7%
EOnderwijs59,9%
FGezondheid53,4%
GKunst en cultuur71,7%
HEconomische participatie26,8%
AMaatschappelijke participatie28,0%
BPolitieke participatie66,3%
CWoonomgeving48,1%
DVeiligheid31,7%
EOnderwijs59,9%
FGezondheid53,4%
GKunst en cultuur71,7%
HEconomische participatie26,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem20,5%
BWater52,6%
CAfval en grondstoffen32,9%
DEnergie59,3%
ENatuur en landschap70,0%
FHinder en calamiteiten30,1%
GLucht51,6%
ABodem20,5%
BWater52,6%
CAfval en grondstoffen32,9%
DEnergie59,3%
ENatuur en landschap70,0%
FHinder en calamiteiten30,1%
GLucht51,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen66,7%
BArbeid63,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid51,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden75,2%
EKennis76,1%
AConcurrentievermogen66,7%
BArbeid63,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid51,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden75,2%
EKennis76,1%