Comparable


Typologies


Beemster

Beemster

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie56,1%
BPolitieke participatie69,4%
CWoonomgeving46,5%
DVeiligheid58,3%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid62,8%
GKunst en cultuur48,5%
HEconomische participatie59,6%
AMaatschappelijke participatie56,1%
BPolitieke participatie69,4%
CWoonomgeving46,5%
DVeiligheid58,3%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid62,8%
GKunst en cultuur48,5%
HEconomische participatie59,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem84,0%
BWater40,3%
CAfval en grondstoffen32,5%
DEnergie19,4%
ENatuur en landschap24,4%
FHinder en calamiteiten55,6%
GLucht34,9%
ABodem84,0%
BWater40,3%
CAfval en grondstoffen32,5%
DEnergie19,4%
ENatuur en landschap24,4%
FHinder en calamiteiten55,6%
GLucht34,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen61,1%
BArbeid49,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid37,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden37,1%
EKennis37,8%
AConcurrentievermogen61,1%
BArbeid49,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid37,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden37,1%
EKennis37,8%