Comparable


Typologies


Bergen (NH.)

Bergen (NH.)

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie57,1%
BPolitieke participatie64,8%
CWoonomgeving46,7%
DVeiligheid57,1%
EOnderwijs55,0%
FGezondheid58,8%
GKunst en cultuur51,3%
HEconomische participatie54,0%
AMaatschappelijke participatie57,1%
BPolitieke participatie64,8%
CWoonomgeving46,7%
DVeiligheid57,1%
EOnderwijs55,0%
FGezondheid58,8%
GKunst en cultuur51,3%
HEconomische participatie54,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem75,2%
BWater52,3%
CAfval en grondstoffen36,0%
DEnergie32,9%
ENatuur en landschap82,5%
FHinder en calamiteiten69,0%
GLucht64,3%
ABodem75,2%
BWater52,3%
CAfval en grondstoffen36,0%
DEnergie32,9%
ENatuur en landschap82,5%
FHinder en calamiteiten69,0%
GLucht64,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen42,6%
BArbeid38,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid45,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden57,2%
EKennis41,4%
AConcurrentievermogen42,6%
BArbeid38,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid45,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden57,2%
EKennis41,4%