Comparable


Typologies


Beverwijk

Beverwijk

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie38,1%
BPolitieke participatie54,2%
CWoonomgeving71,4%
DVeiligheid39,6%
EOnderwijs53,8%
FGezondheid49,5%
GKunst en cultuur45,6%
HEconomische participatie44,2%
AMaatschappelijke participatie38,1%
BPolitieke participatie54,2%
CWoonomgeving71,4%
DVeiligheid39,6%
EOnderwijs53,8%
FGezondheid49,5%
GKunst en cultuur45,6%
HEconomische participatie44,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem49,0%
BWater30,5%
CAfval en grondstoffen29,3%
DEnergie41,2%
ENatuur en landschap35,7%
FHinder en calamiteiten44,8%
GLucht54,8%
ABodem49,0%
BWater30,5%
CAfval en grondstoffen29,3%
DEnergie41,2%
ENatuur en landschap35,7%
FHinder en calamiteiten44,8%
GLucht54,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen41,9%
BArbeid49,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden57,9%
EKennis41,2%
AConcurrentievermogen41,9%
BArbeid49,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden57,9%
EKennis41,2%