Comparable


Typologies


Bloemendaal

Bloemendaal

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie53,5%
BPolitieke participatie65,5%
CWoonomgeving51,8%
DVeiligheid45,8%
EOnderwijs65,2%
FGezondheid61,3%
GKunst en cultuur66,8%
HEconomische participatie57,9%
AMaatschappelijke participatie53,5%
BPolitieke participatie65,5%
CWoonomgeving51,8%
DVeiligheid45,8%
EOnderwijs65,2%
FGezondheid61,3%
GKunst en cultuur66,8%
HEconomische participatie57,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem78,4%
BWater73,6%
CAfval en grondstoffen47,2%
DEnergie25,8%
ENatuur en landschap92,6%
FHinder en calamiteiten70,9%
GLucht65,3%
ABodem78,4%
BWater73,6%
CAfval en grondstoffen47,2%
DEnergie25,8%
ENatuur en landschap92,6%
FHinder en calamiteiten70,9%
GLucht65,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen40,9%
BArbeid42,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid55,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden28,8%
EKennis50,0%
AConcurrentievermogen40,9%
BArbeid42,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid55,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden28,8%
EKennis50,0%