Comparable


Typologies


Castricum

Castricum

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie51,3%
BPolitieke participatie64,0%
CWoonomgeving59,8%
DVeiligheid54,5%
EOnderwijs64,2%
FGezondheid61,6%
GKunst en cultuur37,8%
HEconomische participatie61,2%
AMaatschappelijke participatie51,3%
BPolitieke participatie64,0%
CWoonomgeving59,8%
DVeiligheid54,5%
EOnderwijs64,2%
FGezondheid61,6%
GKunst en cultuur37,8%
HEconomische participatie61,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem65,9%
BWater43,5%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie44,0%
ENatuur en landschap75,9%
FHinder en calamiteiten62,6%
GLucht61,9%
ABodem65,9%
BWater43,5%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie44,0%
ENatuur en landschap75,9%
FHinder en calamiteiten62,6%
GLucht61,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen46,0%
BArbeid47,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid45,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,9%
EKennis49,7%
AConcurrentievermogen46,0%
BArbeid47,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid45,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,9%
EKennis49,7%