Comparable


Typologies


Diemen

Diemen

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie41,9%
BPolitieke participatie62,3%
CWoonomgeving58,1%
DVeiligheid36,3%
EOnderwijs54,6%
FGezondheid58,0%
GKunst en cultuur41,0%
HEconomische participatie34,8%
AMaatschappelijke participatie41,9%
BPolitieke participatie62,3%
CWoonomgeving58,1%
DVeiligheid36,3%
EOnderwijs54,6%
FGezondheid58,0%
GKunst en cultuur41,0%
HEconomische participatie34,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem46,0%
BWater55,0%
CAfval en grondstoffen33,0%
DEnergie51,9%
ENatuur en landschap76,0%
FHinder en calamiteiten43,1%
GLucht45,7%
ABodem46,0%
BWater55,0%
CAfval en grondstoffen33,0%
DEnergie51,9%
ENatuur en landschap76,0%
FHinder en calamiteiten43,1%
GLucht45,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen50,0%
BArbeid66,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid56,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden68,0%
EKennis56,9%
AConcurrentievermogen50,0%
BArbeid66,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid56,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden68,0%
EKennis56,9%