Comparable


Typologies


Edam-Volendam

Edam-Volendam

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie53,5%
BPolitieke participatie69,6%
CWoonomgeving48,9%
DVeiligheid66,5%
EOnderwijs54,8%
FGezondheid61,6%
GKunst en cultuur53,4%
HEconomische participatie61,6%
AMaatschappelijke participatie53,5%
BPolitieke participatie69,6%
CWoonomgeving48,9%
DVeiligheid66,5%
EOnderwijs54,8%
FGezondheid61,6%
GKunst en cultuur53,4%
HEconomische participatie61,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem66,8%
BWater47,5%
CAfval en grondstoffen32,2%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap54,5%
FHinder en calamiteiten61,1%
GLucht63,3%
ABodem66,8%
BWater47,5%
CAfval en grondstoffen32,2%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap54,5%
FHinder en calamiteiten61,1%
GLucht63,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen60,3%
BArbeid52,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid35,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden45,1%
EKennis31,2%
AConcurrentievermogen60,3%
BArbeid52,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid35,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden45,1%
EKennis31,2%