Comparable


Typologies


Enkhuizen

Enkhuizen

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie50,2%
BPolitieke participatie53,7%
CWoonomgeving60,9%
DVeiligheid40,9%
EOnderwijs53,9%
FGezondheid58,7%
GKunst en cultuur60,0%
HEconomische participatie39,4%
AMaatschappelijke participatie50,2%
BPolitieke participatie53,7%
CWoonomgeving60,9%
DVeiligheid40,9%
EOnderwijs53,9%
FGezondheid58,7%
GKunst en cultuur60,0%
HEconomische participatie39,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem61,8%
BWater40,9%
CAfval en grondstoffen37,3%
DEnergie40,2%
ENatuur en landschap36,3%
FHinder en calamiteiten59,3%
GLucht67,4%
ABodem61,8%
BWater40,9%
CAfval en grondstoffen37,3%
DEnergie40,2%
ENatuur en landschap36,3%
FHinder en calamiteiten59,3%
GLucht67,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen54,8%
BArbeid41,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid51,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden49,4%
EKennis42,8%
AConcurrentievermogen54,8%
BArbeid41,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid51,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden49,4%
EKennis42,8%