Comparable


Typologies


Haarlem

Haarlem

Grote gemeenten

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie38,4%
BPolitieke participatie61,1%
CWoonomgeving58,3%
DVeiligheid32,0%
EOnderwijs63,3%
FGezondheid59,2%
GKunst en cultuur76,7%
HEconomische participatie33,8%
AMaatschappelijke participatie38,4%
BPolitieke participatie61,1%
CWoonomgeving58,3%
DVeiligheid32,0%
EOnderwijs63,3%
FGezondheid59,2%
GKunst en cultuur76,7%
HEconomische participatie33,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem39,7%
BWater62,2%
CAfval en grondstoffen31,8%
DEnergie47,4%
ENatuur en landschap53,6%
FHinder en calamiteiten33,8%
GLucht65,4%
ABodem39,7%
BWater62,2%
CAfval en grondstoffen31,8%
DEnergie47,4%
ENatuur en landschap53,6%
FHinder en calamiteiten33,8%
GLucht65,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen46,2%
BArbeid49,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid58,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,7%
EKennis63,3%
AConcurrentievermogen46,2%
BArbeid49,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid58,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,7%
EKennis63,3%