Comparable


Typologies


Haarlemmermeer

Haarlemmermeer

Grote gemeenten

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie36,4%
BPolitieke participatie46,8%
CWoonomgeving54,9%
DVeiligheid43,5%
EOnderwijs57,1%
FGezondheid61,5%
GKunst en cultuur29,6%
HEconomische participatie49,0%
AMaatschappelijke participatie36,4%
BPolitieke participatie46,8%
CWoonomgeving54,9%
DVeiligheid43,5%
EOnderwijs57,1%
FGezondheid61,5%
GKunst en cultuur29,6%
HEconomische participatie49,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem41,3%
BWater48,9%
CAfval en grondstoffen37,5%
DEnergie48,3%
ENatuur en landschap28,9%
FHinder en calamiteiten37,1%
GLucht39,7%
ABodem41,3%
BWater48,9%
CAfval en grondstoffen37,5%
DEnergie48,3%
ENatuur en landschap28,9%
FHinder en calamiteiten37,1%
GLucht39,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen61,6%
BArbeid66,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid52,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,0%
EKennis53,6%
AConcurrentievermogen61,6%
BArbeid66,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid52,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,0%
EKennis53,6%