Comparable


Typologies


Heemskerk

Heemskerk

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie41,4%
BPolitieke participatie57,5%
CWoonomgeving68,7%
DVeiligheid52,7%
EOnderwijs56,6%
FGezondheid57,5%
GKunst en cultuur38,8%
HEconomische participatie53,4%
AMaatschappelijke participatie41,4%
BPolitieke participatie57,5%
CWoonomgeving68,7%
DVeiligheid52,7%
EOnderwijs56,6%
FGezondheid57,5%
GKunst en cultuur38,8%
HEconomische participatie53,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem57,3%
BWater44,2%
CAfval en grondstoffen29,0%
DEnergie49,6%
ENatuur en landschap78,1%
FHinder en calamiteiten55,1%
GLucht64,7%
ABodem57,3%
BWater44,2%
CAfval en grondstoffen29,0%
DEnergie49,6%
ENatuur en landschap78,1%
FHinder en calamiteiten55,1%
GLucht64,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen41,1%
BArbeid44,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden67,8%
EKennis32,7%
AConcurrentievermogen41,1%
BArbeid44,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden67,8%
EKennis32,7%