Comparable


Typologies


Heemstede

Heemstede

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie54,1%
BPolitieke participatie64,8%
CWoonomgeving55,9%
DVeiligheid52,7%
EOnderwijs63,1%
FGezondheid67,0%
GKunst en cultuur51,1%
HEconomische participatie56,9%
AMaatschappelijke participatie54,1%
BPolitieke participatie64,8%
CWoonomgeving55,9%
DVeiligheid52,7%
EOnderwijs63,1%
FGezondheid67,0%
GKunst en cultuur51,1%
HEconomische participatie56,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem50,6%
BWater69,9%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie40,4%
ENatuur en landschap81,6%
FHinder en calamiteiten45,8%
GLucht66,7%
ABodem50,6%
BWater69,9%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie40,4%
ENatuur en landschap81,6%
FHinder en calamiteiten45,8%
GLucht66,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen41,2%
BArbeid42,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid50,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden50,4%
EKennis47,1%
AConcurrentievermogen41,2%
BArbeid42,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid50,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden50,4%
EKennis47,1%