Comparable


Typologies


Den Helder

Den Helder

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie41,1%
CWoonomgeving58,5%
DVeiligheid39,0%
EOnderwijs45,3%
FGezondheid44,4%
GKunst en cultuur52,4%
HEconomische participatie41,2%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie41,1%
CWoonomgeving58,5%
DVeiligheid39,0%
EOnderwijs45,3%
FGezondheid44,4%
GKunst en cultuur52,4%
HEconomische participatie41,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem53,4%
BWater37,0%
CAfval en grondstoffen36,7%
DEnergie44,1%
ENatuur en landschap63,1%
FHinder en calamiteiten53,7%
GLucht61,4%
ABodem53,4%
BWater37,0%
CAfval en grondstoffen36,7%
DEnergie44,1%
ENatuur en landschap63,1%
FHinder en calamiteiten53,7%
GLucht61,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen43,0%
BArbeid41,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden56,1%
EKennis23,1%
AConcurrentievermogen43,0%
BArbeid41,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden56,1%
EKennis23,1%