Comparable


Typologies


Hilversum

Hilversum

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie38,4%
BPolitieke participatie64,5%
CWoonomgeving61,6%
DVeiligheid40,2%
EOnderwijs64,0%
FGezondheid54,8%
GKunst en cultuur72,9%
HEconomische participatie32,3%
AMaatschappelijke participatie38,4%
BPolitieke participatie64,5%
CWoonomgeving61,6%
DVeiligheid40,2%
EOnderwijs64,0%
FGezondheid54,8%
GKunst en cultuur72,9%
HEconomische participatie32,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem37,5%
BWater64,1%
CAfval en grondstoffen40,2%
DEnergie44,4%
ENatuur en landschap82,9%
FHinder en calamiteiten54,1%
GLucht63,3%
ABodem37,5%
BWater64,1%
CAfval en grondstoffen40,2%
DEnergie44,4%
ENatuur en landschap82,9%
FHinder en calamiteiten54,1%
GLucht63,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen49,8%
BArbeid52,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid60,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden34,1%
EKennis63,3%
AConcurrentievermogen49,8%
BArbeid52,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid60,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden34,1%
EKennis63,3%