Comparable


Typologies


Huizen

Huizen

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie48,4%
BPolitieke participatie60,3%
CWoonomgeving65,4%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs63,8%
FGezondheid54,6%
GKunst en cultuur50,4%
HEconomische participatie41,3%
AMaatschappelijke participatie48,4%
BPolitieke participatie60,3%
CWoonomgeving65,4%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs63,8%
FGezondheid54,6%
GKunst en cultuur50,4%
HEconomische participatie41,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem45,3%
BWater59,7%
CAfval en grondstoffen40,0%
DEnergie47,7%
ENatuur en landschap82,6%
FHinder en calamiteiten53,0%
GLucht66,2%
ABodem45,3%
BWater59,7%
CAfval en grondstoffen40,0%
DEnergie47,7%
ENatuur en landschap82,6%
FHinder en calamiteiten53,0%
GLucht66,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen41,0%
BArbeid42,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden47,0%
EKennis58,0%
AConcurrentievermogen41,0%
BArbeid42,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden47,0%
EKennis58,0%