Comparable


Typologies


Landsmeer

Landsmeer

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie53,8%
BPolitieke participatie69,7%
CWoonomgeving48,0%
DVeiligheid55,0%
EOnderwijs51,7%
FGezondheid58,3%
GKunst en cultuur36,1%
HEconomische participatie55,6%
AMaatschappelijke participatie53,8%
BPolitieke participatie69,7%
CWoonomgeving48,0%
DVeiligheid55,0%
EOnderwijs51,7%
FGezondheid58,3%
GKunst en cultuur36,1%
HEconomische participatie55,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem78,9%
BWater43,4%
CAfval en grondstoffen33,3%
DEnergie33,4%
ENatuur en landschap76,0%
FHinder en calamiteiten61,1%
GLucht61,7%
ABodem78,9%
BWater43,4%
CAfval en grondstoffen33,3%
DEnergie33,4%
ENatuur en landschap76,0%
FHinder en calamiteiten61,1%
GLucht61,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen58,7%
BArbeid46,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid32,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden39,8%
EKennis50,3%
AConcurrentievermogen58,7%
BArbeid46,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid32,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden39,8%
EKennis50,3%