Comparable


Typologies


Langedijk

Langedijk

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie61,3%
BPolitieke participatie62,1%
CWoonomgeving56,4%
DVeiligheid56,7%
EOnderwijs62,5%
FGezondheid64,8%
GKunst en cultuur41,7%
HEconomische participatie56,6%
AMaatschappelijke participatie61,3%
BPolitieke participatie62,1%
CWoonomgeving56,4%
DVeiligheid56,7%
EOnderwijs62,5%
FGezondheid64,8%
GKunst en cultuur41,7%
HEconomische participatie56,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem61,8%
BWater36,2%
CAfval en grondstoffen44,2%
DEnergie41,9%
ENatuur en landschap34,9%
FHinder en calamiteiten47,6%
GLucht66,1%
ABodem61,8%
BWater36,2%
CAfval en grondstoffen44,2%
DEnergie41,9%
ENatuur en landschap34,9%
FHinder en calamiteiten47,6%
GLucht66,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen46,6%
BArbeid48,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid45,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden65,8%
EKennis42,2%
AConcurrentievermogen46,6%
BArbeid48,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid45,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden65,8%
EKennis42,2%