Comparable


Typologies


Laren (NH.)

Laren (NH.)

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie50,0%
BPolitieke participatie63,6%
CWoonomgeving51,2%
DVeiligheid51,6%
EOnderwijs61,4%
FGezondheid57,4%
GKunst en cultuur78,0%
HEconomische participatie50,1%
AMaatschappelijke participatie50,0%
BPolitieke participatie63,6%
CWoonomgeving51,2%
DVeiligheid51,6%
EOnderwijs61,4%
FGezondheid57,4%
GKunst en cultuur78,0%
HEconomische participatie50,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem55,9%
BWater21,9%
CAfval en grondstoffen40,0%
DEnergie32,3%
ENatuur en landschap86,3%
FHinder en calamiteiten54,6%
GLucht50,4%
ABodem55,9%
BWater21,9%
CAfval en grondstoffen40,0%
DEnergie32,3%
ENatuur en landschap86,3%
FHinder en calamiteiten54,6%
GLucht50,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen43,4%
BArbeid41,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden38,6%
EKennis41,9%
AConcurrentievermogen43,4%
BArbeid41,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden38,6%
EKennis41,9%