Comparable


Typologies


Oostzaan

Oostzaan

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie49,8%
BPolitieke participatie66,9%
CWoonomgeving55,4%
DVeiligheid51,8%
EOnderwijs56,3%
FGezondheid58,7%
GKunst en cultuur31,8%
HEconomische participatie55,8%
AMaatschappelijke participatie49,8%
BPolitieke participatie66,9%
CWoonomgeving55,4%
DVeiligheid51,8%
EOnderwijs56,3%
FGezondheid58,7%
GKunst en cultuur31,8%
HEconomische participatie55,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem63,5%
BWater46,1%
CAfval en grondstoffen42,5%
DEnergie39,9%
ENatuur en landschap79,7%
FHinder en calamiteiten58,5%
GLucht51,8%
ABodem63,5%
BWater46,1%
CAfval en grondstoffen42,5%
DEnergie39,9%
ENatuur en landschap79,7%
FHinder en calamiteiten58,5%
GLucht51,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen66,5%
BArbeid51,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid37,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden44,5%
EKennis48,5%
AConcurrentievermogen66,5%
BArbeid51,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid37,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden44,5%
EKennis48,5%