Comparable


Typologies


Opmeer

Opmeer

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie56,9%
BPolitieke participatie56,8%
CWoonomgeving50,2%
DVeiligheid61,0%
EOnderwijs52,0%
FGezondheid59,5%
GKunst en cultuur30,8%
HEconomische participatie68,5%
AMaatschappelijke participatie56,9%
BPolitieke participatie56,8%
CWoonomgeving50,2%
DVeiligheid61,0%
EOnderwijs52,0%
FGezondheid59,5%
GKunst en cultuur30,8%
HEconomische participatie68,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem75,8%
BWater50,8%
CAfval en grondstoffen51,3%
DEnergie37,4%
ENatuur en landschap21,6%
FHinder en calamiteiten72,3%
GLucht49,6%
ABodem75,8%
BWater50,8%
CAfval en grondstoffen51,3%
DEnergie37,4%
ENatuur en landschap21,6%
FHinder en calamiteiten72,3%
GLucht49,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen54,2%
BArbeid52,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,1%
EKennis32,1%
AConcurrentievermogen54,2%
BArbeid52,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,1%
EKennis32,1%