Comparable


Typologies


Ouder-Amstel

Ouder-Amstel

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie52,4%
BPolitieke participatie68,7%
CWoonomgeving54,0%
DVeiligheid40,7%
EOnderwijs61,1%
FGezondheid63,1%
GKunst en cultuur48,2%
HEconomische participatie47,2%
AMaatschappelijke participatie52,4%
BPolitieke participatie68,7%
CWoonomgeving54,0%
DVeiligheid40,7%
EOnderwijs61,1%
FGezondheid63,1%
GKunst en cultuur48,2%
HEconomische participatie47,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem54,5%
BWater45,5%
CAfval en grondstoffen36,7%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap58,7%
FHinder en calamiteiten41,3%
GLucht32,0%
ABodem54,5%
BWater45,5%
CAfval en grondstoffen36,7%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap58,7%
FHinder en calamiteiten41,3%
GLucht32,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen61,1%
BArbeid60,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden66,9%
EKennis62,3%
AConcurrentievermogen61,1%
BArbeid60,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden66,9%
EKennis62,3%