Comparable


Typologies


Schagen

Schagen

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie53,3%
BPolitieke participatie55,2%
CWoonomgeving62,3%
DVeiligheid53,1%
EOnderwijs49,7%
FGezondheid62,3%
GKunst en cultuur29,7%
HEconomische participatie63,6%
AMaatschappelijke participatie53,3%
BPolitieke participatie55,2%
CWoonomgeving62,3%
DVeiligheid53,1%
EOnderwijs49,7%
FGezondheid62,3%
GKunst en cultuur29,7%
HEconomische participatie63,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem75,8%
BWater40,7%
CAfval en grondstoffen48,3%
DEnergie37,3%
ENatuur en landschap36,9%
FHinder en calamiteiten68,8%
GLucht50,9%
ABodem75,8%
BWater40,7%
CAfval en grondstoffen48,3%
DEnergie37,3%
ENatuur en landschap36,9%
FHinder en calamiteiten68,8%
GLucht50,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen49,6%
BArbeid47,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid45,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,1%
EKennis55,5%
AConcurrentievermogen49,6%
BArbeid47,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid45,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,1%
EKennis55,5%