Comparable


Typologies


Texel

Texel

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie47,7%
BPolitieke participatie60,9%
CWoonomgeving49,8%
DVeiligheid52,4%
EOnderwijs41,5%
FGezondheid55,3%
GKunst en cultuur46,2%
HEconomische participatie57,5%
AMaatschappelijke participatie47,7%
BPolitieke participatie60,9%
CWoonomgeving49,8%
DVeiligheid52,4%
EOnderwijs41,5%
FGezondheid55,3%
GKunst en cultuur46,2%
HEconomische participatie57,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem86,2%
BWater66,2%
CAfval en grondstoffen41,3%
DEnergie29,8%
ENatuur en landschap55,8%
FHinder en calamiteiten90,9%
GLucht38,7%
ABodem86,2%
BWater66,2%
CAfval en grondstoffen41,3%
DEnergie29,8%
ENatuur en landschap55,8%
FHinder en calamiteiten90,9%
GLucht38,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen52,9%
BArbeid48,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid35,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden43,3%
EKennis41,9%
AConcurrentievermogen52,9%
BArbeid48,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid35,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden43,3%
EKennis41,9%