Comparable


Typologies


Uitgeest

Uitgeest

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie46,8%
BPolitieke participatie63,7%
CWoonomgeving62,9%
DVeiligheid55,4%
EOnderwijs59,9%
FGezondheid64,3%
GKunst en cultuur37,2%
HEconomische participatie69,2%
AMaatschappelijke participatie46,8%
BPolitieke participatie63,7%
CWoonomgeving62,9%
DVeiligheid55,4%
EOnderwijs59,9%
FGezondheid64,3%
GKunst en cultuur37,2%
HEconomische participatie69,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem66,0%
BWater46,7%
CAfval en grondstoffen34,5%
DEnergie42,5%
ENatuur en landschap44,9%
FHinder en calamiteiten59,1%
GLucht45,3%
ABodem66,0%
BWater46,7%
CAfval en grondstoffen34,5%
DEnergie42,5%
ENatuur en landschap44,9%
FHinder en calamiteiten59,1%
GLucht45,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen41,8%
BArbeid55,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden27,7%
EKennis49,7%
AConcurrentievermogen41,8%
BArbeid55,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden27,7%
EKennis49,7%